IV МІЖНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БЕЛАРУСІСТЫКІ

Мінск,   20.08. – 01.09.2018

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

 

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы запрашае спецыялістаў у галіне беларусістыкі і славістыкі, аспірантаў, студэнтаў, перакладчыкаў, беларусаў замежжа і ўсіх зацікаўленых беларускай мовай, літаратурай, гісторыяй і культурай да ўдзелу ў Міжнароднай летняй школе беларусістыкі, якая ладзіцца з 20 жніўня па 1 верасня 2018 г.

 

 

АДУКАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА

  • Практыка беларускага маўлення. Заняткі, скіраваныя на актыўнае авалоданне навыкамі вуснага і пісьмовага маўлення, будуць праводзіцца ў групах паводле ўзроўняў.
  • Лекцыйны цыкл. Лектары МЛШБ – вядомыя беларускія даследчыкі – пазнаёмяць слухачоў з актуальнымі пытаннямі і праблемамі сучаснага беларускага мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры Беларусі.
  • Прадугледжана магчымасць індывідуальных кансультацый.

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРАГРАМА

Наведванне музеяў, выстаў, бібліятэк і іншых культурных устаноў краіны; сустрэчы з дзеячамі беларускай культуры, мастацтва, навукі; тэматычныя вечарыны. Прадугледжаны пешыя і выязныя экскурсіі па гістарычных мясцінах Мінска і Беларусі.

 

АПЛАТА

Удзел у Летняй школе прадугледжвае арганізацыйны ўнёсак – 100 еўра. Для беларусаў замежжа па рэкамендацыі беларускіх культурна-асветніцкіх арганізацый – 50 еўра.

Праезд, харчаванне, пражыванне (10–15 € за ноч у гасцініцы РІВШ) – за кошт удзельнікаў.

  

ПАДАЧА ЗАЯВАК

Заяўкі на ўдзел у Школе трэба даслаць да 30 мая 2018 года на адрас: SkolaBel@mail.ru (форма заяўкі).

 

КАНТАКТЫ

 

Эл. пошта

SkolaBel@mail.ru

FB

facebook.com/skolabel17/

Тэл.

+375 (29) 169-15-95
(
Viber, WhatsApp)

Блог

skolabel.wordpress.com/

Тэл./факс

+375 (17) 396-30-74,
+375 (17) 396-30-75

Каардынатары

Павел Булаты,
Святлана Макоўчык

 

 

The IVth International Summer School of Belarusian Studies

Minsk,  20th August – 1st September  2018

National Institute for Higher Education

 

National Institute for Higher Education invites specialists in the field of Belarusian and Slavic studies, postgraduate students, undergraduate students, translators and interpreters, Belarusian compatriots living abroad and those who are interested in the Belarusian language, literature, history and culture to take part in the International Summer School of Belarusian Studies which will takes place from 20th August till 1st September.

 

Educational Program

  • Belarusian speech Practice. Classes aimed at spoken and written language acquisition will be held among learners divided into groups of different levels on the basis of their knowledge.
  • Course of lectures. Lecturers of the International Summer School of Belarusian Studies are leading Belarusian researchers who will present learners with urgent issues of contemporary Belarusian language and literature, history and culture of Belarus.
  • Tutorials are considered to be possible.

 

Cultural Program

Visits to museums, exhibitions, libraries and other cultural institutions; meetings with famous personalities of Belarusian culture, art, science; subject parties. Pedestrian excursions to historical places of interest in Minsk are stipulated by the program.

 

Payment

Participation in the International Summer School of Belarusian Studies presupposes the arrangement fee at the rate of 100 Euro. The arrangement fee for Belarusians living abroad under advice of Belarusian cultural and educational organizations amounts to 50 Euro.

Transfer, meals, accomodation (10-15 euro per night in the hotel of the National Institute for Higher Education) are at the expense of the participants.

 

Term of application

Fill in the  application form and send it till 3rd May 2018 (the application form is attached).

 

Contact information

 

E-mail

SkolaBel@mail.ru

FB

facebook.com/skolabel17/

Phone number

+375 (29) 169-15-95
(
Viber, WhatsApp)

Blog

skolabel.wordpress.com/

Tel./fax

+375 (17) 396-30-74,
+375 (17) 396-30-75

Moderators

Pavel Bylaty,
Sviatlana Makovchik